Política de privacitat

Índex

Política de privacitat i comunicacions comercials dels candidats
 1. 1. Dades de caràcter personal
 2. 2. Exercici de drets
 3. 3. Finalitats de la recollida de dades
 4. 4. Destinatari de les dades
 5. 5. Conseqüències del no emplenament de dades
 6. 6. Mesures de seguretat i termini de conservació
 7. 7. Comunicacions comercials per via electrònica
Política de privacitat i comunicacions comercials d'empreses
 1. 1. Dades de caràcter personal
 2. 2. Exercici de drets
 3. 3. Finalitats de la recollida de dades
 4. 4. Destinataris de les dades
 5. 5. Conseqüències del no emplenament de dades
 6. 6. Mesures de seguretat i termini de conservació
 7. 7. Comunicacions comercials per via electrònica
Annex 1 Drets relatius al tractament de dades de caràcter personal d'acord amb el Reglament general de protecció de dades
 1. 1. Drets del titular de dades
  1. 1.1. Quins són els drets del titular de les dades?
  2. 1.2. Quines excepcions s’hi apliquen?
 2. 2. Dret d'accés
 3. 3. Dret de sol·licitar rectificacions
 4. 4. Dret de supressió ("el dret a l'oblit")
 5. 5. Dret a imposar una restricció al tractament
 6. 6. Dret d'oposició
 7. 7. Dret a oposar-se a la presa de decisions automatitzada
 8. 8. Dret a la portabilitat
 9. 9. Com exercir els seus drets
Annex 2 Entitats del grup Eurofirms
 1. 1. EUROFIRMS GROUP, S.L.U.

Política de privacitat i comunicacions comercials dels candidats

 1. 1. Dades de caràcter personal

  En compliment del que estableix la normativa de protecció de dades aplicable, Job Digital Networks, S.L. (d'ara endavant, “CornerJob”) informa el candidat (d'ara endavant, “Candidat”) que les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través del seu registre a CornerJob, així com les dades a què CornerJob accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta o sol·licituds, tot això a través del lloc web www.cornerjob.com (d'ara endavant, “Lloc Web”) i a les aplicacions mòbils CornerJob (d'ara endavant, les “Aplicacions”), seran recollides en un fitxer el responsable del qual és CornerJob.

  En donar-se d'alta al Lloc Web i/o a les Aplicacions, el Candidat manifesta que ha llegit i acceptat expressament aquesta Política de Privacitat, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d'acord amb les finalitats informades i serveis que presta CornerJob, així com la cessió de les seves dades personals a tercers per al compliment del servei, és a dir, usuaris-empreses que utilitzen els serveis de CornerJob per a la recerca i selecció de personal (d'ara endavant, “Empreses”), així com a les entitats del Grup Eurofirms. A l'Annex 2 es pot trobar informació sobre totes les societats que componen el Grup Eurofirms.

 2. 2. Exercici de drets

  El Candidat podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició al tractament d'aquestes dades davant de Job Digital Networks, S.L., CIF núm. B-66583907, al C. Pla de l’Estany (polígon industrial), 17, 17244, Cassà de la Selva, Girona (Espanya), en els termes establerts en la normativa de protecció de dades de caràcter personal i resta de la normativa de desenvolupament aplicable. Per a més informació sobre el contingut d'aquests drets, pot consultar l'Annex 1 a aquesta Política de Privacitat i Comunicacions Comercials.

  Per a més comoditat, i sense perjudici que s'hagin de complir determinats requisits formals establerts en la normativa esmentada, CornerJob li ofereix la possibilitat d'exercir els drets referits més amunt a través del correu electrònic: dpo@eurofirms.com.

  Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 3. 3. Finalitats de la recollida de dades

  Les finalitats de la recollida de les seves dades per part de CornerJob són les següents:

  (i) La gestió i control del compte del Candidat a CornerJob.

  (ii) La gestió dels processos de selecció als quals el Candidat accedeixi a través de CornerJob.

  (iii) La recepció i l'enviament a Empreses de CVs o dades del perfil d'usuaris-candidats.

  (iv) L'accés als serveis relacionats amb el sector dels recursos humans de la resta d'empreses del Grup Eurofirms.

  (v) La gestió i el control del compliment pel Candidat dels termes i condicions de la nostra aplicació i del seu compte.

  (vi) Mantenir el Candidat informat a través de l'enviament de notificacions, incloent-hi notificacions push (el contingut de les quals versarà principalment sobre ofertes de feina i alertes de feina, actualitzacions, noves característiques, solució de problemes, inactivitat o baix ús, detecció i prevenció dels errors o en general per complir els termes i les condicions).

  (vii) La remissió periòdica, per qualsevol mitjà, incloent-hi correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents (incloent-hi comunicacions comercials), d'informació relativa als serveis de CornerJob i de la resta d'empreses del Grup Eurofirms, incloent-hi suggeriments i alertes de feina, newsletters de CornerJob i de la resta d'empreses del Grup Eurofirms, estudis i informes del sector i, en general, qualsevol informació relacionada amb l'ocupació.

  A l'efecte d'aconseguir que aquesta informació i comunicacions comercials sigui tan ajustada com sigui possible als seus interessos, CornerJob i la resta d'empreses del Grup Eurofirms podran utilitzar tècniques estadístiques que permetin la creació de perfils i segmentació de les seves dades.

  En tot cas, a la seva àrea d'usuari, el Candidat podrà modificar les seves preferències respecte a l'enviament de notificacions push o comunicacions comercials o desactivar-les completament. Tingui en compte que encara que decideixi no subscriure's o es doni de baixa dels correus electrònics promocionals o newsletters, pot ser que continuem necessitant contactar amb el Candidat en relació amb informació important d'índole no comercial.

  (viii) En el cas que el Candidat participi en el xat amb les Empreses, la informació, les dades i els documents que el Candidat comparteixi i dades del seu perfil estaran disponibles per a aquestes Empreses.

  CornerJob sol·licitarà les dades estrictament necessàries per complir amb la finalitat del servei, com ara nom, adreça, telèfon, correu electrònic, estudis, professió, experiència professional, idiomes i altres dades necessàries. S'hi indicarà expressament l'obligatorietat o no de proporcionar dades. CornerJob ofereix l'oportunitat de conèixer a través de les seves Aplicacions de manera ràpida, personal i gratuïta, ofertes de feina i/o professionals que millor s'adaptin a l'usuari. Per això, el Candidat haurà de seleccionar les àrees geogràfiques per trobar llocs de treball més a prop de la seva ubicació.

  També fem servir la informació del Candidat per completar el perfil del Candidat i per revisar, investigar i analitzar com millorar els nostres serveis. Addicionalment podem recopilar i analitzar les seves dades per monitorar, mantenir i millorar els nostres serveis i activitats. La informació intercanviada al xat amb les Empreses que ofereixen els seus llocs de treball a CornerJob s'utilitzarà per garantir la seguretat de les dues parts, i evitar un ús fraudulent de la Plataforma.

  Realitzem internament anàlisis estadístiques i d'un altre tipus sobre la informació que recopilem (incloent-hi dades d'ús, dades de dispositius, dades de remissió, dades sobre preguntes i respostes i informació sobre tags de pàgines web) per analitzar i mesurar el comportament i les tendències dels Candidats, així com per monitorar i millorar els nostres serveis, i per ajudar-nos a avaluar o dissenyar noves característiques d’aquests serveis. A l’efecte de personalitzar tant com sigui possible la informació sobre el Candidat i les comunicacions comercials, CornerJob i la resta d'empreses del Grup Eurofirms poden utilitzar tècniques estadístiques que permetin la creació de perfils d'usuari i la segmentació de dades.

  També podrem utilitzar la seva informació per a propòsits interns a efectes de mantenir els nostres serveis operatius i de forma segura, com tests de prova, solució d'incidències, prevenció d'activitats abusives (com ara frau, spam, activitats de phishing) i per millorar el servei d’investigació i desenvolupament.

  Tal com es detalla a les nostres Condicions Generals d'ús, si l'Usuari connecta el seu compte CornerJob amb un altre compte seu en una plataforma de social media o de tercers, podrem utilitzar la informació que l'Usuari posi a la nostra disposició a través d'aquestes plataformes socials o de tercers i que aquestes han posat a disposició de CornerJob, tot això d'acord amb la política de privacitat i altres aspectes que siguin aplicables a aquests comptes de social media o plataformes de tercers.

  Si el Candidat no desitja rebre aquesta informació i comunicacions publicitàries, sigui quin sigui el canal utilitzat a aquest efecte, pot comunicar gratuïtament la seva decisió a través dels mitjans anteriorment indicats per exercir els seus drets, així com a l'adreça dpo@eurofirms.com. La seva acceptació perquè es remeti informació té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius.

 4. 4. Destinatari de les dades

  La utilització del Lloc Web i/o de les Aplicacions permetrà al Candidat tenir accés a les ofertes de feina en altres països on operin qualsevol de les entitats del Grup Eurofirms (d'ara endavant, “Entitats del Grup Eurofirms”) i a les Empreses fer recerca de Candidats disponibles en cada moment en cadascun dels països on operin qualsevol de les entitats del Grup Eurofirms. Els destinataris de les dades podran englobar entitats que operin en països de fora de la Unió Europea.

  Per això, caldrà que CornerJob pugui comunicar les seves dades personals a les Entitats del Grup Eurofirms, les dades identificatives de les quals figuren a l'Annex 2 d’aquesta Política de Privacitat i Comunicacions Comercials, les quals podran posar a la seva disposició les ofertes disponibles en cadascun dels mercats en què operin aquestes entitats, així com mostrar els perfils dels Candidats en les cerques realitzades per Empreses en cadascun dels mercats en què operin aquestes entitats.

  El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no tindrà efectes retroactius i comportarà que el Candidat no podrà continuar fent ús dels serveis i activitats que estiguin disponibles en cada moment al Lloc Web i a les Aplicacions.

  Així mateix, les dades personals del Candidat es posaran a disposició dels prestadors de serveis que gestionen la nostra plataforma, incloent-hi el sistema de “computació al núvol” i l'eventual subcontractació en tercers proveïdors. Els proveïdors subcontractats hauran de complir en tot moment les condicions establertes en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, incloent-hi les disposicions relatives a les transferències internacionals de dades fora de la UE.

  No es preveuen altres comunicacions de dades, llevat que siguin necessàries per donar compliment a una obligació legal.

 5. 5. Conseqüències del no emplenament de dades

  El no emplenament o l’emplenament parcial de les dades de caràcter personal que se li requereixin podria suposar que CornerJob i la resta d'empreses del Grup Eurofirms no puguin atendre la seva sol·licitud d'informació o de registre i, en conseqüència, el Candidat no podria fer ús dels serveis i activitats que estiguin disponibles en cada moment en el Lloc Web i en les Aplicacions. Així mateix, li preguem que ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades personals per tal que la informació continguda en els nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

 6. 6. Mesures de seguretat i termini de conservació

  CornerJob i la resta d'empreses del Grup Eurofirms es comprometen a tractar les dades personals del Candidat de forma absolutament confidencial fent-ne ús exclusivament per a les finalitats indicades i manifesta que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa necessàries, d'acord amb la legislació vigent, per garantir la seguretat dels fitxers en què s'emmagatzemen les seves dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.

  Les seves dades seran conservades mentre continuï donat d'alta a la plataforma CornerJob o de la resta d'empreses del Grup Eurofirms, o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals sobre la base del consentiment atorgat pel candidat. El candidat és responsable de mantenir les seves dades actualitzades a la plataforma atesa la impossibilitat que CornerJob conegui els possibles canvis de les dades i les mantingui totes actualitzades. CornerJob enviarà recordatoris als usuaris inactius perquè actualitzin les seves dades. Si el Candidat vol eliminar el seu compte i les dades associades a aquest pot fer-ho contactant amb el correu electrònic dpo@eurofirms.com.

 7. 7. Comunicacions comercials per via electrònica

  Per al cas que el Candidat hagi autoritzat expressament i durant el procés de registre CornerJob i les Entitats del Grup Eurofirms a remetre-li les comunicacions indicades per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquesta autorització comprendrà l'enviament de publicitat comercial i publicitària relacionada amb les activitats, els productes i els serveis de CornerJob i la resta d'Entitats del Grup Eurofirms i portals relacionats amb aquesta plataforma, així com de tercers i els seus portals relacionats amb la cerca de feina i el mercat laboral.

  CornerJob i la resta d'empreses del Grup Eurofirms tenen establerts mecanismes mitjançant els quals els Candidats poden activar o excloure els serveis de comunicacions electròniques de manera senzilla i gratuïta tant en el procés d'alta com a l'apartat de “Perfil”. Per fer-ho, el Candidat haurà d'entrar al seu “Perfil” i activar o desactivar les opcions “rebre notificacions d'activitat”. Així mateix, es podran excloure d'aquest servei seguint les instruccions que s'indiquen al peu del cos dels correus electrònics.

Política de privacitat i comunicacions comercials d'empreses

 1. 1. Dades de caràcter personal

  En compliment del que estableix la normativa de protecció de dades aplicable, Job Digital Networks, S.L. (d'ara endavant, “CornerJob”) informa el representant (d'ara endavant, “Representant”) d'un usuari-empresa (d'ara endavant, “Empresa”) que les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través del seu registre a CornerJob, així com les dades a què CornerJob accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta o sol·licituds, tot això a través del lloc web www.cornerjob.com (d'ara endavant, “Lloc Web”) i en les aplicacions mòbils CornerJob (d'ara endavant, les “Aplicacions”), seran recollides en un fitxer el responsable del qual és CornerJob.

  En donar-se d'alta al Lloc Web i/o a les Aplicacions en nom de l'Empresa, el Representant manifesta que ha llegit i acceptat expressament aquesta política de privacitat, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d'acord amb les finalitats informades i serveis que presta CornerJob, així com la posada a disposició de les seves dades personals als candidats que utilitzen els serveis de CornerJob per a la cerca i selecció de personal (d'ara endavant, “Candidats”), així com a les entitats del Grup Eurofirms. A l'Annex 2 es pot trobar informació sobre totes les societats que componen el Grup Eurofirms.

 2. 2. Exercici de drets

  El Representant podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició al tractament d'aquestes dades davant de Job Digital Networks, S.L., CIF núm. B-66583907, al C. Pla de l’Estany (polígon industrial), 17, 17244, Cassà de la Selva, Girona (Espanya), en els termes establerts en la normativa de protecció de dades de caràcter personal i resta de la normativa de desenvolupament aplicable. Per a més informació sobre el contingut d'aquests drets, pot consultar l'Annex 1 a aquesta Política de Privacitat i Comunicacions Comercials.

  Per a més comoditat, i sense perjudici que s'hagin de complir determinats requisits formals establerts en la normativa esmentada, CornerJob li ofereix la possibilitat d'exercir els drets referits més amunt a través del correu electrònic: dpo@eurofirms.com.

  Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 3. 3. Finalitats de la recollida de dades

  Les finalitats de la recollida de les dades del Representant per part de CornerJob són les següents:

  (i) La gestió i el control del compte de l'Empresa a CornerJob.

  (ii) La gestió dels processos de selecció als quals l'Empresa, mitjançant el Representant, accedeixi a través de CornerJob.

  (iii) La recepció i l'enviament a Empreses de CVs o dades del perfil d'usuaris-candidats.

  (iv) L'accés als serveis relacionats amb el sector dels recursos humans de la resta d'empreses del Grup Eurofirms.

  (v) La gestió i el control del compliment pel Representant dels termes i condicions de la nostra aplicació i del seu compte.

  (vi) Mantenir l'Empresa informada a través de l'enviament de notificacions PUSH (el contingut de les quals versarà principalment sobre candidats recomanats, actualitzacions, noves característiques, solució de problemes, inactivitat o baix ús, detecció i prevenció dels errors o en general per complir amb els termes i les condicions).

  (vii) La remissió periòdica, per qualsevol mitjà, incloent-hi correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, d'informació relativa als serveis de CornerJob i de la resta d'empreses del Grup Eurofirms, incloent-hi suggeriments i perfils de candidats, newsletters de CornerJob i de la resta d'empreses del Grup Eurofirms, estudis i informes del sector i, en general, qualsevol informació relacionada amb l'ocupació.

  A l'efecte d'aconseguir que aquesta informació i comunicacions comercials sigui tan ajustada com sigui possible als seus interessos, CornerJob i la resta d'empreses del Grup Eurofirms podran utilitzar tècniques estadístiques que permetin la creació de perfils i segmentació de les seves dades.

  En tot cas, a la seva àrea d'usuari, el Representant podrà modificar les seves preferències respecte a l'enviament de notificacions push o comunicacions comercials o desactivar-les del tot. Tingui en compte que encara que decideixi no subscriure's o es doni de baixa dels correus electrònics promocionals o newsletters, pot ser que seguim necessitant contactar amb el Representant en referència amb informació important d'índole no comercial.

  (viii) En cas que el Representant participi en el xat amb els Candidats, la informació, dades i documents que el Representant comparteixi i dades del seu perfil estaran disponibles per a aquests Candidats.

  CornerJob sol·licitarà les dades estrictament necessàries per complir amb la finalitat del servei, com ara nom, adreça, telèfon, correu electrònic professió, idiomes i altres dades necessàries. S'hi indicarà expressament l'obligatorietat o no de proporcionar dades. CornerJob ofereix l'oportunitat de conèixer a través de la seva Aplicació d'una manera ràpida i personal, d’accedir a ofertes de feina i/o professionals que millor s'adaptin a l'Empresa. Per això, el Representant haurà de seleccionar les àrees geogràfiques per trobar llocs de treball més a prop de la seva ubicació.

  També utilitzem la informació del Representant per completar el perfil de l'Empresa i per revisar, investigar i analitzar com millorar els nostres serveis. Addicionalment podem recopilar i analitzar les seves dades per monitorar, mantenir i millorar els nostres serveis i activitats. La informació intercanviada al xat amb els Candidats que busquen feines a CornerJob s'utilitzarà per garantir la seguretat de les dues parts, i evitar un ús fraudulent de la Plataforma.

  Realitzem internament anàlisis estadístiques i d'un altre tipus sobre la informació que recopilem (incloent-hi dades d'ús, dades de dispositius, dades de remissió, dades sobre preguntes i respostes i informació sobre tags de pàgines web) per analitzar i mesurar el comportament i les tendències de les Empreses i dels seus Representants, així com per monitorar i millorar els nostres Serveis, i per ajudar-nos a avaluar o dissenyar noves característiques d’aquests serveis. A l’efecte de personalitzar tant com sigui possible la informació sobre l'Empresa i les comunicacions comercials, CornerJob i la resta d'empreses del Grup Eurofirms poden utilitzar tècniques estadístiques que permetin la creació de perfils d'usuari i la segmentació de dades.

  També podrem utilitzar la seva informació per a propòsits interns a efectes de mantenir els nostres serveis operatius i de forma segura, com tests de prova, solució d'incidències, prevenció d'activitats abusives (com ara frau, spam, activitats de phishing) i per millorar el servei d’investigació i desenvolupament.

  Tal com es detalla a les nostres Condicions Generals d'ús, si el Representant connecta el compte CornerJob amb un altre compte seu en una plataforma de social media o de tercers, podrem utilitzar la informació que el Representant posi a la nostra disposició a través d'aquestes plataformes socials o de tercers i que aquestes han posat a disposició de CornerJob, tot això d'acord amb la política de privacitat i altres aspectes que siguin aplicables a aquests comptes de social media o plataformes de tercers.

  Si el Representant no desitja rebre aquesta informació i comunicacions publicitàries, sigui quin sigui el canal utilitzat a aquest efecte, pot comunicar gratuïtament la seva decisió a través dels mitjans anteriorment indicats per exercir els seus drets, així com a l'adreça dpo@eurofirms.com. La seva acceptació perquè es remeti informació té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius.

 4. 4. Destinataris de les dades

  La utilització del Lloc Web i/o de les Aplicacions permetrà a l'Empresa, a través del seu Representant, tenir accés a les ofertes de feina en altres països on operin qualssevol de les entitats del Grup Eurofirms (d'ara endavant, “Entitats del Grup Eurofirms”) i fer recerca de Candidats disponibles en cada moment en cadascun dels països on operin qualssevol de les entitats del Grup Eurofirms. Els destinataris de les dades podran englobar entitats que operin en països fora de la Unió Europea.

  Per això, caldrà que CornerJob pugui comunicar les seves dades personals a les Entitats del Grup Eurofirms, les dades identificatives de les quals figuren a l'Annex 2 d’aquesta Política de Privacitat i Comunicacions Comercials, les quals podran mostrar els perfils dels Candidats en les cerques realitzades per Empreses en cadascun dels mercats en què operin aquestes entitats.

  El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no tindrà efectes retroactius i comportarà que el Representant no podrà continuar fent ús dels serveis i activitats que estiguin disponibles en cada moment en el Lloc Web i en les Aplicacions.

  Així mateix, les dades personals del Representant es posaran a disposició dels prestadors de serveis que gestionen la nostra plataforma, incloent-hi el sistema de “computació al núvol” i l'eventual subcontractació en tercers proveïdors. Els proveïdors subcontractats hauran de complir en tot moment les condicions establertes en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, incloent-hi les disposicions relatives a les transferències internacionals de dades fora de la UE.

  No es preveuen altres comunicacions de dades, llevat que siguin necessàries per donar compliment a una obligació legal.

 5. 5. Conseqüències del no emplenament de dades

  El no emplenament o l'emplenament parcial de les dades de caràcter personal que se li requereixin podria suposar que CornerJob i la resta d'empreses del Grup Eurofirms no puguin atendre la seva sol·licitud d'informació o de registre i, en conseqüència, el Representant no podria fer ús dels serveis i activitats que estiguin disponibles en cada moment en el Lloc Web i en les Aplicacions. Així mateix, li preguem que ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades personals per tal que la informació continguda en els nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

 6. 6. Mesures de seguretat i termini de conservació

  CornerJob i la resta d'empreses del Grup Eurofirms es comprometen a tractar les dades personals del Representant de manera absolutament confidencial i a fer-ne ús exclusivament per a les finalitats indicades i manifesta que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa necessàries, d'acord amb la legislació vigent, per garantir la seguretat dels fitxers en què s'emmagatzemen les seves dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.

  Les seves dades seran conservades mentre continuï donat d'alta a la plataforma CornerJob o de la resta d'empreses del Grup Eurofirms, o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals sobre la base del consentiment atorgat pel candidat. El Representant és responsable de mantenir les seves dades actualitzades a la plataforma atesa la impossibilitat que CornerJob conegui els possibles canvis de les dades i les mantingui totes actualitzades. CornerJob enviarà recordatoris als usuaris inactius perquè actualitzin les seves dades. Si el Representant desitja eliminar el seu compte i les dades associades a aquest pot fer-ho contactant amb el correu electrònic dpo@eurofirms.com.

 7. 7. Comunicacions comercials per via electrònica

  Per al cas que el Representant hagi autoritzat expressament i durant el procés de registre CornerJob i les Entitats del Grup Eurofirms a remetre-li les comunicacions indicades per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquesta autorització comprendrà l'enviament de publicitat comercial i publicitària relacionada amb les activitats, els productes i els serveis de CornerJob i la resta d'Entitats del Grup Eurofirms i portals relacionats amb aquesta plataforma, així com de tercers i els seus portals relacionats amb la cerca de feina i el mercat laboral.

  CornerJob i la resta d'empreses del Grup Eurofirms tenen establerts mecanismes mitjançant els quals els Representants poden activar o excloure els serveis de comunicacions electròniques de manera senzilla i gratuïta tant en el procés d'alta com a l'apartat de “Perfil”. Per fer-ho, el Representant haurà d'entrar al “Perfil” i activar o desactivar les opcions “rebre notificacions d'activitat”. Així mateix, es podran excloure d'aquest servei seguint les instruccions que s'indiquen al peu del cos dels correus electrònics.

Annex 1 Drets relatius al tractament de dades de caràcter personal d'acord amb el Reglament general de protecció de dades

 1. 1. Drets del titular de dades

  En aquest document se li ofereix una panoràmica general dels elements rellevants dels drets derivats del Reglament general de protecció de dades («RGPD») en relació amb les dades personals que CornerJob, com a Responsable del Tractament, processa sobre vostè.

  1. 1.1. Quins són els drets del titular de les dades?

   En particular, excepte en determinats casos, els titulars de les dades poden obtenir gratuïtament del responsable del tractament:

   (i) Accés a les seves pròpies dades: l'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en aquest cas, dret d'accés a les dades personals.

   (ii) La rectificació sense dilació indeguda de les dades personals inexactes o incompletes que el concerneixin.

   (iii) La supressió («el dret a l'oblit») de les dades; per exemple, quan el seu ús sigui il·legal (com en el cas del tractament de dades sensibles).

   (iv) La restricció del tractament en determinades circumstàncies.

   (v) Per motius legítims imperiosos, els titulars de les dades podran oposar-se en qualsevol moment al tractament de les dades que els concerneixin.

   (vi) Dret especial d'oposició a decisions individuals automatitzades.

   (vii) La portabilitat de les dades un altre responsable, quan sigui tècnicament possible i en determinades circumstàncies.

  2. 1.2. Quines excepcions s’hi apliquen?

   Els drets dels titulars de les dades es poden restringir, però no es poden negar. Aquesta limitació es pot produir en casos específics (article 23 del RGPD), per un període de temps determinat i només si cal, per salvaguardar, entre altres coses:

   (i) La prevenció, investigació, detecció i enjudiciament de delictes (així com de procediments disciplinaris i investigacions administratives).

   (ii) Un interès econòmic o financer important d'un Estat membre o de la Unió Europea.

   (iii) La protecció de l'interessat o dels drets i les llibertats dels altres.

   (iv) La seguretat nacional, la seguretat pública o la defensa dels Estats membres.

 2. 2. Dret d'accés

  Com a titular de les dades té dret a accedir a les seves dades personals, per la qual cosa pot sol·licitar una còpia de les dades que tenim sobre vostè. Això s'aplica a qualsevol dada personal que tinguem, per la qual cosa li direm quines dades i quines categories de dades tenim i, en particular:

  (i) les finalitats del tractament;

  (ii) les categories de dades personals de què es tracti;

  (iii) els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o seran comunicades les dades personals, en particular destinataris en tercers;

  (iv) si és possible, el termini de conservació de les dades personals o, si no es coneix aquesta informació, els criteris utilitzats per determinar aquest termini;

  (v) el dret del titular de les dades a sol·licitar al responsable del tractament la rectificació o supressió de dades personals o la restricció del tractament de les dades personals i a oposar-se a aquest tractament;

  (vi) el dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control;

  (vii) quan les dades personals no s'hagin obtingut de l'interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen;

  (viii) l’existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, i la informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes del tractament esmentat per a l'interessat;

  (ix) les garanties adequades adoptades per CornerJob pel que fa a les transferències de dades personals a tercers països.

  Les dades li seran enviades electrònicament, i no hi haurà cap càrrec.

  L’informarem de les finalitats per a les quals es processen les dades i de qualsevol altra organització amb què compartim les dades, fins i tot si les dades que tenim es recopilen d'altres fonts.

 3. 3. Dret de sol·licitar rectificacions

  Això fa referència a la correcció de les seves dades personals que tenim en poder nostre. En particular, si considera que les dades conservades no són exactes, pot sol·licitar que es corregeixin sense demores indegudes. De la mateixa manera, si les dades estan incompletes, pot sol·licitar que es completin.

  Estem obligats a rectificar dades incorrectes i incompletes sense demores indegudes. No obstant això, tingui en compte que el dret de rectificació només s'aplica a les dades objectives i fàctiques, no a les declaracions subjectives (que, per definició, no poden ser objectivament errònies).

 4. 4. Dret de supressió ("el dret a l'oblit")

  Això li permet sol·licitar que eliminem els nostres registres o alguns dels nostres registres en la mesura que l’identifiquin si s'aplica algun dels motius següents:

  (i) les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades d'una altra manera;

  (ii) l'interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament i aquest no es basa en un altre fonament jurídic;

  (iii) l'interessat s'oposi al tractament i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, o l'interessat s'oposi al tractament amb finalitats de màrqueting directe;

  (iv) les dades personals hagin estat tractades il·lícitament;

  (v) les dades personals s'han de suprimir per complir una obligació legal de la Unió Europea o dels Estats membres que s'apliqui al responsable del tractament;

  (vi) les dades personals s'hagin obtingut per tal d'oferir serveis de la societat de la informació a nens.

  Aquest dret no s'aplica quan el tractament sigui necessari:

  (a) per exercir el dret a la llibertat d’expressió i informació;

  (b) per complir una obligació legal de la UE o dels Estats membres a què estiguem subjectes, o per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics que ens hagin estat conferits;

  (c) si els registres són requerits per protegir la salut pública;

  (d) amb finalitats d'arxiu en interès públic, finalitats d'investigació científica o històrica o finalitats estadístiques, d'acord amb les disposicions del RGPD, en la mesura que el dret de supressió pogués fer impossible o obstaculitzar greument l'assoliment dels objectius d’aquest tractament;

  (e) per establir, fer valer o defensar demandes legals.

 5. 5. Dret a imposar una restricció al tractament

  Vostè pot sol·licitar que es limiti l'accés als seus registres quan s'apliqui qualsevol dels motius següents:

  (i) si vostè està qüestionant l'exactitud de les dades al registre i estem tractant de verificar-la;

  (ii) si el tractament de les seves dades és il·legal, però vol que es conservi el registre;

  (iii) si ja no necessitem les dades personals per a les finalitats del tractament, però vostè les necessita per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions;

  (iv) si vostè s'ha oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims de CornerJob prevalen sobre els seus en tant que interessat.

  En aquestes circumstàncies, les dades només poden ser objecte de tractament per CornerJob amb el consentiment o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions, o per a la protecció dels drets d'una altra persona o per raons d'interès públic important.

 6. 6. Dret d'oposició

  Té dret a oposar-se que CornerJob processi les seves dades si revoca la seva autorització per al tractament de dades.

  (i) Per motius relacionats amb la seva situació particular, motius d'interès públic i motius d'interès legítim, incloent-hi l'elaboració de perfils basats en aquests motius.

  (ii) Amb finalitats de màrqueting directe i investigació, inclosa l'elaboració de perfils.

  Si presenta una objecció, pot demanar que en restringim el processament mentre s'està considerant la seva objecció.

 7. 7. Dret a oposar-se a la presa de decisions automatitzada

  Vostè té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en vostè o l’afecti significativament de manera similar. Aquest dret no s'aplicarà si la decisió:

  (i) és necessària per a la subscripció o l'execució d'un contracte entre vostè i nosaltres;

  (ii) està autoritzada pel dret de la UE o dels Estats membres a què estiguem subjectes i que estableixi mesures adequades per salvaguardar els drets i les llibertats i els interessos legítims de l'interessat;

  (iii) es basa en el seu consentiment exprés.

 8. 8. Dret a la portabilitat

  Això li permet rebre una còpia de les seves dades personals, que vostè ens ha proporcionat, en un format estructurat, d'ús comú i llegible per màquina. El propòsit d'aquest dret és facultar-lo com a subjecte de les dades i donar-li més control sobre les seves dades personals.

  Aquest dret s'aplicarà sota 3 condicions acumulatives:

  (i) En primer lloc, les dades personals sol·licitades han de ser tractades de forma automatitzada (és a dir, excloent-ne els fitxers en paper) a partir del seu consentiment previ o a partir de la prestació del servei CornerJob en què vostè constitueix una part.

  (ii) En segon lloc, les dades personals sol·licitades han de referir-se a les seves dades i ser proporcionades per vostè.

  (iii) L'exercici d'aquest dret no pot afectar negativament els drets i les llibertats de tercers.

 9. 9. Com exercir els seus drets

  Pot exercir directament els seus drets en virtut del Reglament general de protecció de dades contactant amb nosaltres a dpo@eurofirms.com.

  Respondrem a la seva sol·licitud d'exercir qualsevol dels drets abans esmentats tan aviat com puguem i en el termini d'un mes (30 dies) a partir de la seva sol·licitud. Si això no és possible a causa de la complexitat o dimensions de la sol·licitud, li ho farem saber. En circumstàncies excepcionals, podem ampliar el termini a 3 mesos o 90 dies. En aquest cas, li’n farem saber el motiu.

  Si considera que qualsevol ús de les seves dades pot vulnerar algun dels seus drets, pot presentar una queixa en qualsevol moment obrint un tiquet de suport des del nostre Centre d'Ajuda o, alternativament, presentant una queixa davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a www.aepd.es, o la corresponent agència nacional de protecció de dades.

Annex 2 Entitats del grup Eurofirms

 1. 1. EUROFIRMS GROUP, S.L.U.

  C. Pla de l’Estany, 17 17244 Cassà de la Selva NIF número B55234694 Inscrita en el Registre Mercantil de Girona en el tom 720, foli 169, full GI-13787.

  EUROFIRMS GROUP engloba les empreses següents:

  JOB DIGITAL NETWORKS, S.L. NIF número B66583907

  EUROFIRMS ETT, SLU NIF número B17880550

  EUROFIRMS TALENT, SLU NIF número B17601626

  EUROFIRMS PEOPLE FIRST B.V. NIF número NL857806464B01

  EUROFIRMS FUNDACIÓ NIF número G17966532

  EUROFIRMS TALENT LDA NIF número 513499237

  EUROFIRMS PORTUGAL SGPS NIF número 513756426

  EUROFIRMS TRABALHO TEMPORARIO LDA CIF 510661408

  EUROFIRMS SERVIÇOS LDA CIF 510670385

  EUROFIRMS FRANCE NIF número 918996331

  EUROFIRMS CHILE EST SPA NIF número 77038711-6

  INNERIA SOLUTIONS SLU NIF número B83327460

  INNERIA CLEANING SLU NIF número B83944611

  INNERIA SOCIAL SLU NIF número B33846197

  INNERIA CHILE SPA NIF número 77038708-6

  CLAIRE JOSTER GROUP SLU NIF número B55319099

  ANISER FACILITY, SLU NIF número B17601634


collaborator UEcollaborator enisa
eurofirms group logo

La nostra missió és contribuir a fer que les persones trobin la feina que busquen i les empreses trobin els candidats idonis, en el menor temps possible.

CornerJob © Copyright 2023 | Tots els drets reservats